Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 15. marca 2021

Drahé deti, na kolenách sa modlite. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Zostaňte s Mojím Synom Ježišom. Vyberte si úzku cestu a utečte z ľahkých zvodov sveta. Ktokoľvek si želá byť s Mojím Ježišom, musí odmietnuť svet! Posilňujte sa navzájom a prevezmite na seba úlohu skutočných kresťanov. Chcem vás vidieť šťastných už tu na zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Máte pred sebou dlhé roky skúšok a zmätok sa rozšíri medzi vysvätenými.

Nemnohí zostanú pevní vo viere a bolesť bude pre vás veľká. Veľa sa modlievajte. Iba mocou modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré na vás prichádzajú. Prijmite Evanjelium a dovoľte Ježišovi, aby vás zmenil. Čiňte pokánie! Vkročte do spovedlnice a vyhľadávajte Milosť Môjho Ježiša. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love