Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, apríl 1877

Pán mi povedal: „Odvrátil som svoj zrak od toho skazeného mesta, nevďačného mesta (Paríža). Vari nie si postavené na kopci hriechov? Neprelievalo si potoky krvi? V minulosti si mi dávalo martýrov. Dnes zaplňuješ peklo a vyľudňuješ Nebo. Áno, moja spravodlivosť ťa navštívi.“

VÝKRIKY ZDESENIA A BEZNÁDEJE  stúpajú k nebesiam. Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.

Oheň zožiera kostoly, keď sa socha Márie zlomí a uvrhnú ju do ohňa. Francúzsku sa nedostane žiadnej pomoci. Bude úplne samo. A prečo? Pretože nemá kráľa.

Vy, kresťanské rodiny, ktoré stále nesiete svoj kríž v hĺbke svojho srdca, pamätáte na Moje láskavosti, utečte z toho nevďačného mesta, ktoré zakúsi Moju Spravodlivosť!

 

máj 1888

Moje deti, trest bol sľúbený mestu ninivskému a dnes, ťažký trest, trest strašný, je prisľúbený novému Ninive…

Ak sa Paríž neobráti, bude horieť. Kamene v ktorých sa skrývate vás viac neochránia, pretože oheň odplaty vaše múry zničí a nebude možné ich obnoviť.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 

 


Spread the love