Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. mája 2018

Drahé deti, smerujete do budúcnosti veľkého rozdelenia v Dome Božom. Trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Buďte odvážni a vlastnými životmi prinášajte svedectvo Ježišovi. Váš kríž bude ťažký.  Za svoju lásku a obranu Pravdy budete odmietaní. Mnohí horliví vo viere zo strachu ustúpia a skazia sa bahnom falošných ideológií, ktoré do Cirkvi vstúpia skrze falošných pastierov. Neustupujte! Dajte zo seba to najlepšia a budete Pánom veľkodušne odmenení. Keď sa cítite slabí, vyhľadávajte silu v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Zlí ľudia sa pokúsia udusiť svetlo najcennejšieho pokladu v Cirkvi (zrejme sv. Eucharistie).

Mnohí budú zmätení a Babylon bude prítomný všade. Žiadam vás, aby ste udržovali horieť plameň svojej viery. Nedovoľte nepriateľom zvíťaziť. Navzájom sa posilňujte a všade buďte ako Ježiš. Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Otvorte svoje srdcia a prijmite Božiu Vôľu pre vaše životy. Len mocou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Vpred bez strachu! Môj Ježiš je veľmi blízko pri vás. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

(Budúci „Anjelský pápež“ dosadeným Veľkým katolíckym kráľom) bude (najprv) ponižovaný až do prachu zeme, no potom bude vyzdvihnutý za vládcu sveta. 

-Don Ruotolo-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love