Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 25. marec 1874

Panna mi veľa rozprávala o Francúzsku a o svätom pápežovi, a odporučila mi modlievať sa tri modlitby za Francúzsko, každý deň po tri krát: Magnifikat, Ave Maris Stella a Stabat Mater. Mám sa modliť na kolenách a úpenlivo prosiť k Nebu. Svätá Panna oslobodí (Francúzsko) skrze Kráľa, ktorý ho zachráni a bude vládnuť dlhú dobu. Povedala tiež, že dosť neprosíme za toho Kráľa, aby nám bol daný. Povedala, že jeho meno je Henri V a tiež nám odporúča veľa sa modliť k Svätému Michalovi.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo sa tiež viac krát sťažovalo, že Francúzi nežiadajú (príchod) Kráľa. Verím tomu – ako som už viac krát povedala – že ten kráľ nebude z rodu Orléanskeho, pretože oni nie sú čistej kráľovskej krvi a len taká je Bohom požadovaná, aby bola nastolená. Je stanovené, že tento Veľký (katolícky) Kráľ bude potomkom kráľovských martýrov (tzn. Ľudovíta XVI. z rodu Capet a jeho manželky Márie Antoinetty popravených počas Veľkej francúzskej revolúcie).

Strašná revolúcia sa rozšíri do každého francúzskeho mesta… krv bude tiecť všade pretože zloba bezbožných dosiahne vrcholu. Obete nebude možné spočítať… Francúzsky ľud sa počas tejto kritickej chvíle znovu obráti k Bohu a začne sa modliť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Panne Márii Nepoškvrnenej. Francúzsky ľud bude žiadať Boha o kráľa, takého, ktorý bude vyvolený Ním samotným. A on skutočne príde, záchranca, ktorého Boh šetril pre Francúzsko.

-Mních z Tours-

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love