Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. marca 2021

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli vaším utrpeniam. Chcem vám povedať, že Pán je veľmi blízko pri vás. Miluje vás a stará sa o vás s nesmiernou láskou. Nevybočujte z cesty obrátenia. Dajte zo seba to najlepšie a budete veľkodušne odmenení! Ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Vráťte sa v ľútosti k Tomu, Ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom.

Toto je ten správny čas na váš návrat. Pre svoju vieru budete prenasledovaní. Vlci sa rozšíria všade a mnohí budú oklamaní. Buďte pozorní: vo všetkom, Boh na prvom mieste. Kde niet plnej Pravdy, tam je Boží nepriateľ. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love