Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 4.4.2024

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Obráťte sa k Nemu a buďte spasení. Utečte od hriechu a objímte vo svojich životoch Milosť Božiu. Žijete v časoch bolestí a nadišiel čas obrátiť sa. Uvítajte Evanjelium Môjho Ježiša. Nedovoľte veciam sveta aby vo vás zapustili korene. Patríte Pánovi a Jeho musíte nasledovať a Slúžiť len Jemu. Ľudstvo kráča v ústrety duchovnej priepasti. Božie Pravdy budú popreté a ľudia príjmu čo je falošné.

Obrovské bahno falošných učení zasiahne Dom Boží, ale neustupujte. Odvážni vojaci v sutanách sa postarajú o mužov a ženy viery. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love