Spread the love

Panna Mária Pedrovi 11.4.2024

Drahé deti, odvahu! Môj Ježiš vás učil aby ste si vždy vyberali cestu Pravdy. Počúvajte Jeho Evanjelium a budete veľkými vo viere. Žijete v časoch zmätku a rozdelenia. Skrze pochybenia zlých pastierov sa Babylon rozšíri všade a bahno falošných učení vzdiali Moje úbohé deti od cesty spásy. Trpím pre to, čo na vás prichádza.

Nech sa stane čokoľvek, zostávajte pevní v obrane Pravdy. Nebojte sa straty toho, čo pominie. Nebo musí byť vždy vaším cieľom. Modlite sa. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a s láskou prijímajte Moje napomínania. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen

Pozn: Jozef Flavius, židovský historik 1. storočia hovorí, že názov Babylonn pochádza zo starožidovského slova „Babel“ – čo znamená „zmätok“. Slovo je tiež odvodené od iného židovského slova v preklade znejúcom „premiešavať sa“.  

 


Spread the love