Spread the love

Panna Mária Pedrovi 22.4.2024

Drahé deti, dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste svätosti. Nestrácajte nádej. Boh má všetko pod kontrolou. Dôverujte v Toho, ktorý vidí všetko skryté a pozná vás po mene. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy a nastal čas na váš návrat. Odvráťte sa od sveta, pretože patríte Pánovi a musíte nasledovať len Jeho a slúžiť len Jemu. Ste v Mojom Nepoškvrnenom Srdci a ničoho sa nesmiete báť. Počúvajte Ma. Máte slobodu, ale to najlepšie je činiť Vôľu Božiu.

Majte sa na pozore, aby ste sa nenechali oklamať. Žijete v časoch duchovného zmätku a len Pravda bude vašou zbraňou obrany proti nepriateľom Boha. Neodhadzujte požehnania, ktoré ste získali skrze neustále stretnutia s Mojim Synom Ježišom. Neodmietajte požehnania, ktoré získavate v sviatostiach, skutočných kanáloch spásonosného konania Môjho Syna Ježiša vo vašich životoch.

Odvahu! Zajtrajšok bude pre spravodlivých lepším. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love