O knihe „Svätci a hriešnici“

Spread the love

Anotácia

Matej Gavlák

 

Historický román pojednávajúci o prvých desiatich storočiach najstaršej a najväčšej organizácie sveta: Rímskokatolíckej cirkvi.

Od aktu samotného ukrižovania a zmŕtvychvstania jej zakladateľa, cez sériu ťažkých prenasledovaní za rímskeho cisárstva, následných veľkých vojenských víťazstvách a postupného rozširovania sa, až po dejiny ranného kresťanského Uhorska.

Všetky osudy postáv sú medzi sebou poprepájané a tvoria jeden dlhý ucelený príbeh Rímskej cirkvi

 

„Svätci a hriešnici“ pojednáva o ľuďoch silných i slabých, kresťanoch aj nekresťanoch, mužoch aj ženách, ktorí boli očitými svedkami veľkých historických udalostí, ktoré formovali náš svet do podoby, akej ho poznáme dnes.

 

KAPITOLY

 

BOH MEDZI NAMI RÍMU SA NEODPORUJE MOST
 
NA POKRAJI PRIEPASTI SKAZA, KTORÁ JE UŽ TU Z vôle NAJVYŠŠIEHO

 

RECENZIE PRVÝCH ČITATEĽOV:

 

Pani Monika:

„Obsah knihy Svätci a hriešnici ma upútal od samého začiatku, a to aj napriek skutočnosti, že historická téma nepatrí medzi moje obľúbené žánre. Príbehy hlavných postáv postupne odkrývali jednotlivé historické udalosti, poskytli pohľad na problémy a nástrahy života v ich dobe, a zároveň sa pod vplyvom týchto udalosti menili aj charaktery samotných postáv, čo vytvorilo pútavý dynamický dej a napätie až do samého záveru knihy. Zdanlivo odlišné príbehy autor v určitých pasážach vkusne poprepájal, čím vytvoril jedno ucelené dielo, ktoré podľa môjho názoru zaujme všetky skupiny čitateľov."

Pán Ján:

„Od prvej strany, ako som začal čítať, som sa nevedel od rukopisu odtrhnúť. Zväčša čítavam s prestávkami, tu mi ale zaujímavý dej nedovoľoval knihu odložiť. Jednotlivé príbehy sú pútavé. Najviac ma zaujal príbeh bohatej Rimanky, z ktorej sa stala kresťanka. Rím je opísaný tvrdo, ale osobne verím, že bol ešte krutejší. Príbehy a postavy v nich sú uveriteľné. Celkovo ide o pekný a pútavý román. "

Pán Tomáš:

Román „Svätci a hriešnici“ je prepracovaný do najmenších detailov, akoby bol autor sám očitým svedkom ním predkladaných udalostí. Charakteristika a opis situácií, či deja, sú bohaté na rôzne slovné zvraty. Jednotlivé príbehy sa postupne rozvíjajú a každý končí cieľavedomou výpoveďou. Ani jeden z nich nie je pritom stereotypný, či monotónny, ale každý si ide svojou vlastnou cestičkou. Aj samotný jazyk, ktorým autor príbehy uvádza, je bohatý na štylizáciu, syntax a jazykové vyjadrovanie.

Autorov pohľad na dejiny je svojský a veľmi zaujímavý. Autor sám vďaka tomu pôsobí všeobecne sčítaným dojmom.

(Pán Tomáš je učiteľom Dejepisu na ZŠ)."

 


Spread the love