Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 19.3.2024

Drahé deti, pozývam vás napodobňovať Jozefa s jeho príkladom viery a dôvery v Pána. Vedzte, že jeho život viery je veľkým príkladom pre ľudstvo. Môj Pán si ho vybral pre vznešenú úlohu a on zostal verný tomu, čo mu Pán zveril. Jeho srdce plné lásky a milosti lákalo každého. Muž tichosti a modlitby. Žil, aby slúžil Pánovi a svojmu blížnemu. Keď sme boli v Egypte a prišli sme do Assiatu, streli sme Karima a jeho manželku Danubiu. Karim bol priateľ Jozefa a jeho rodičov z detstva. V Assiutu Karim pracoval sadiac jačmeň, ďatle a cibuľu.

So slzami v očiach Karim objal Jozefa a na šesť mesiacov nás privítal vo svojom dome. Jeho manželka, žena veľkých čností, bola slepá na jedno oko a keď sa pozrela na Ježiša v Mojom náručí, začala vidieť. Jozef im povedal, že to je Ježiš, Spasiteľ prisľúbený a ohlasovaný prorokmi. Toto boli chvíle obrovskej radosti pre túto rodinu. Jozef ho poučil v jeho sadení jačmeňa a poradil mu sadiť ovocie. To obrovské údolie blízko Nílu bola úrodná pôda. Počas doby, čo sme tam zostali, postavil Jozef tri člny aby pomohol Karimovi v roznáške jeho produktov. Jozef tiež pomáhal mladým ľuďom vyrábať tehly, aby si zabezpečili vlastné živobytie.

Boh si vybral Jozefa a dal mu nezvyčajné dary. Jozef bol verný talentom, ktoré od Pána obdržal. Žiadam vás, aby ste nasledovali Jozefov príklad, aby ste boli plní Boha. Nedovoľte veciam tohto sveta aby vás zviedli z cesty svätosti. Otvorte svoje srdcia a nechajte Pána zmeniť vás. Nebo musí byť vždy vašim cieľom. Vpred! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love