Spread the love

Panna Mária Pedrovi 17.3.2024

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vaším jediným Spasiteľom. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste svätosti. Odvráťte sa od sveta a žite smerom k Nebu. Počúvajte Ma! Ste zo svetla a ak zostanete verní Ježišovi, žiadne zle sa vás nedotkne. Zasväťte časť vášho času modlitbe. Nezahadzujte poklad od Boha, ktorý je vo vás.

Žijete v časoch veľkého duchovného boja. Zbrane, ktoré vám na veľký boj ponúkam, sú: svätý ruženec, Sväté písmo, spoveď, Eucharistia, vernosť pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša a zasväcovanie sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buďte poslušní Mojim volaniam. Svojim stúpencom, ktorí zostanú verní až do konca, sľubujem pomoc.

Nech sa stane čokoľvek, neustupujte. Prídu na vás ťažké časy, ale Ja budem vždy po vašom boku a dám vám milosť víťazstva. V túto chvíľu na vás nechávam padať z Neba nezvyčajný dážď milostí . Vpred! Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás vzdialilo od Pravdy. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love