Spread the love

Sv. Jozef s Ježiškom

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. júla 2001

Drahé deti, chcem vám povedať, že ste dôležité pre Pánove plány a On dúfa vo vaše úprimné a odvážne „Áno.“ Pozývam vás, aby ste sa obrátili a činili pokánia za všetky vaše hriechy. Snažte sa byť príkladom pre tých, ktorí sú ďaleko od Pána. Vaše odvážne a verejné svedectvo prispeje k návratu mnohých stratených synov. Úplne sa osloboďte od všetkého, čo je v protiklade s túžbami Boha, a vráťte sa k Tomu, Kto je jediná Cesta, Pravda a Život.

Modlitbu neodkladajte nabok. Časť svojho času obetujte modlitbe, pretože kresťanský život bez modlitby stráca svoju hodnotu a účinnosť. Nebuďte odmietaví. Ja som vaša Matka a som s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love