Spread the love

 

Minolta DSC

 

Ján Huňady sa narodil v roku 1406 na hrade v Sedmohradsku v dnešnom Rumunsku (vtedy súčasť Uhorska). Rodina patrila k nižšej sedmohradskej šľachte, snažiacej sa „zapadnúť“ do uhorskej spoločnosti a tak ešte pred narodením Jána konvertovala na katolicizmus. Ján už od najútlejšieho veku pociťoval blížiacu sa tureckú hrozbu, pretože v čase jeho narodenia a detstva sa mohutné osmanské vojská nebezpečne prebíjali celým Balkánom až ku južným hraniciam Uhorska. Ako nižší šľachtic v odľahlej časti ríše tiež prichádzal do kontaktu s ďalšími deťmi a rodinami svojej triedy, nižšou rumunskou pomaďarčenou šľachtou, ako aj miestnymi roľníkmi a poddanými, ktorí ho vždy s radosťou vítali a zdravili, keď sa s otcom prechádzal po rozľahlých panstvách a lesoch.

Asi vo veku 15 rokov odchádza z rodného hradu k pánom vyššej šľachty, aby tam prešiel „vojenskou službou“, čo bola v tom čase pre nižšiu šľachtu povinnosť a postupne skončil u niekoľkých pánov vysokej uhorskej šľachty, akými boli napríklad rody Ujlakyovcov, Čákyovcov, či Čanádyovcov. Tam sa učil narábať s mečom, bojovať na koni, či používať štít. Približne v 19 rokoch sa Ján Huňady dostáva ako vojak až na dvor samotného uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, ten ho vzal so sebou na svoju cestu do Talianska, kde mal byť pápežom korunovaný za rímskeho cisára (v podstate vládcu nemecky hovoriacich krajín). Mladý Huňady s ním však nešiel až do Ríma, ale ostal v Miláne, kde na dvoroch miestnej šľachty pokračoval vo svojom vojenskom vzdelávaní…

 

Prvý diel článku

Druhý diel článku 


Spread the love