Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 26. mája 2018

Drahé deti, nesmierne vás milujem a prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu. Boh Ma poslal k vám, aby som vám povedala, že toto je príležitostná chvíľa na váš návrat. Nestojte s prekríženými rukami. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra! Žiadam vás, aby ste udržiavali horieť plameň svojej viery. Nestrácajte nádej. Boh má všetko pod kontrolou a je veľmi blízko vás. Otvorte svoje srdcia a všade svedčte že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Žijete v časoch veľkých súžení, ale neustupujte!

Víťazstvo Pánovo príde. Smerujete do budúcnosti bolestivých súžení, avšak po všetkej bolesti nastane definitívny Triumf Môjho Nepoškvrneného Srdca. Každého z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Pomôžte Mi. Potrebujem vaše úprimné a odvážne „Áno.“ Vpred! Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu,Ktorý je vaša Cesta, Pravda a Život. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love