Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 12 decembra 1878

Sv. Július, martýr:

„Náš drahý Pán z Nebies na nás zosiela svoje nebeské milosti. Robí nás svojimi dedičmi a dedičkami. Dnes, tak ako predtým, Pán polieva Zem milosťami. Ženci sú tí najmenej početní! Požehnaný ten, kto žne požehnania Pánove! Skutočný Pánov služobník nie je nikdy sklopený, nikdy vyrušený. Nadľudská sila je v ňom získaná skrze Božiu milosť… Nebojte sa hnevu ľudí.  Majú mnoho slov, zdajú sa byť veľmi silní, ale čochvíľa na nich príde dych z Neba a stávajú sa maličkými ako trstina! Božia Moc ukazuje pyšnému človeku, že jeho hlas je nič…

Nech je pre vás svet krížovou cestou, ale nikdy sa nepridávajte na jeho stranu! Keď bude pre vás trón pripravený, choďte potichu s Pánovou pomocou, s pomocou Márie, s pomocou vašich strážnych anjelov, vašich svätých patrónov, vašich bratov a sestier v Nebi. No nežiadajte tento svet, aby vám pomáhal! Keď dôjdete až na miesto Kalvárie, povedzte svetu a tým, ktorí vás tam doviedli: „Chceme tu byť zabití Vôľou a Rukou Pánovou. Odíďte vy, ktorí ste zodvihli horu a položili ju na kalváriu; nechajte nás v tichosti uvažovať nad potupami a utrpeniami Boha!“

Všetci ste súčasťou veľkého boja. Vyzbrojte sa mocnými zbraňami. Tu je pre vás jedna: je to zbraň Svätej Vôle Božej … Svet kričí: „smrť kresťanom! Smrť viere! Smrť kňazom! Smrť poddaným Kríža! Smrť Duchu!“ Ale Kríž napokon zvíťazí – bude to smrť pekla. To je zbraň, ktorou možno nad všetkým zvíťaziť. Odvahu!…“

+++

Už máte nejakého svojho osobného svätého patróna/patrónov?

Mojimi sú sv. Štefan – kráľ Uhorský, bl. Karol I. Habsburský, Sv. František Saleský a bl. Alexandrina da Costa. Neustále sa k nim modlím a som si istý, že mi veľmi pomáhajú.

Kríž s Kristom a medailón sv. Štefana, uhorského kráľa nosievam na krku každý jeden deň (aj teraz ich mám;)

M.


Spread the love