Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 3. októbra 2018

Drahé deti, ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu sa. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal a primäl vás zabudnúť na dôležitosť Mojej prítomnosti medzi vami. Neprišla som z Neba zo žartu. Vždy si pamätajte, že Boh od vás bude vyžadovať účty, pretože od tých, ktorým bolo mnoho dané, mnoho sa bude požadovať. Nechajte sa ožiariť Duchom Svätým. Svoje srdcia otvorte Pánovi, takže z vašich pier budú vychádzať iba slová požehnania. Pán si vás vybral, aby ste boli nástrojmi pokoja a lásky všetkým vaším bratom.

Na kolenách sa modlite. Vždy hľadajte Ježiša. Miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou. Vždy buďte Pánovi vlastnými príkladmi a slovami. Smerujete do budúcnosti veľkého utrpenia. Veľký trest padne na ľudí, pretože dávali veľkú váhu stvoreniu a na Stvoriteľa zabudli. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Obráťte sa! Tí, ktorí sú ďaleko od Pána, budú nariekať a žialiť. Budú prosiť o pomoc, ale už bude (pre nich) neskoro. To, čo som vám v minulosti oznámila, (skutočne) príde. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love