Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 19. marec 1876

Panna Mária:

„V hromoch bude niečo zvláštne. Budú tiež blesky bez hromov; pol dňa sa tak bude diať. Tieto výnimočné znamenia sa nestanú pôsobením  Môjho Syna.  Deti Moje, vôbec sa nebojte týchto bleskov, nič zlého vám nespravia, ale postihnú tých druhých (t.j. hriešnikov). Moc Môjho Syna sa musí preukázať  hlasným spôsobom, pretože nevernosť je veľká!“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love