Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. mája 2010

Drahí synovia a dcéry, buďte v strehu. Na kolenách sa modlievajte, aby ste neboli oklamaní. Diabol chce spôsobovať zmätok v Cirkvi vo vašom národe a bude pokračovať v zasievaní nezhôd medzi synmi Boha; (aby boli) klamaní za pomoci škandálov, falošnými znameniami a falošnými zjaveniami. Veľké množstvo Mojich úbohých detí bude obeťami diablovej slučky. Obráťte sa a žite Evanjelium Môjho Ježiša. Zostaňte s Cirkvou. Vyhľadávajte svoje obrátenie skrze pravé učenie Cirkvi. Teraz je čas veľkého duchovného zmätku. Od Pravdy sa nezatúlajte. Ja som vaša Mama a prišla som z Neba, aby som vám Pravdu ohlasovala. Iba Pravda Môjho Ježiša vás posvätí a dá vám silu zostať pevnými v Pravde.

Diabol bude pokračovať, aby robil falošné znamenia vo vašej Brazílii, s falošnými stigmami a plačúcimi obrazmi. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli tým, ktorí sa oddajú diablovi a spôsobia zmätky v Mojich úbohých deťoch. Boh bude účtovať tým, ktorí klamali a prispeli k odpadu mnohých Mojich úbohých detí z cesty Pravdy. Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa! V túto chvíľu dávam nezvyčajný dážď milostí, ktorý padá z Neba priamo na vás. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love