Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. apríla 2022

Drahé deti, patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Nezabudnite: ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Môj Syn Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo. S radosťou obhajujte svoju vieru. Prijmite učenie pravého učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Kráčajte smerom k budúcnosti veľkých skúšok. Diabol rozšíri zmätok v Božom dome a mnohí stratia vieru. 

Som vaša Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Modlite sa. Nepriatelia budú stále viac konať tak, aby kúkoľ bol zasievaný medzi pšenicu. Len málokde nájdete pravduale skupina statočných vojakov bude konať tak, aby Cirkev môjho Ježiša zvíťazila. Vpred na obranu pravdy! Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

Mala som ďalšiu víziu Veľkého súženia. Videla som tiež bitku. Nepriatelia boli ďaleko početnejší, ale malá armáda verných zdolala celé rady nepriateľských vojakov. Počas bitky stála Presvätá Panna na (neďalekom) kopci oblečená v brnení. Bola to strašná vojna. Prežilo len málo bojovníkov za spravodlivú vec, ale víťazstvo bolo ich.

-bl. Anna Katarína Emmerichová-

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love