Spread the love

 

„Slovania“ ; Zdroj: Tv Joj, Topky

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. apríla 2021

Drahé deti, žiadam vás, aby ste udržovali horieť plameň svojej viery. Smerujete do budúcnosti veľkej duchovnej temnoty. Temnota pohanstva sa rozšíri všade a mnohí vysvätení budú kráčať v ústrety falošným doktrínam. Beda, časy, ktoré som vám predpovedala v minulosti, sa stávajú skutočnosťou! Modlite sa. Víťazstvo môžete dosiahnuť iba mocou modlitby. Otočte sa ku Ježišovi: miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou.

Keď sa cítite slabí, silu vyhľadávajte v Eucharistii. Prijímajte tiež Moje Napomínania, pretože vás chcem viesť ku svätosti. Vpred v obrane Pravdy!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love