Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 9.10.23

Drahé deti, pravý pastier vedie svoje ovce po bezpečných chodníkoch. Vlk ich rozptýlujú, takže strácajú svoju cestu v skratkách, ktoré nevedú na pravé pastviny. Tí, ktorí konajú ako Judáš, tých postijne ten samý koniec. Skutočný vojaci v sutanách budú vždy objímať Pravdu a viesť ľud Pánov k Tomu, ktorý má slová večného života. Veľa sa modlite. Žijete v časoch súženia a len tí, ktorí sa modlia, budú schopní uniesť váhu skúšok, ktoré prichádzajú. Nemajte strach. Ja som vaša Matka a milujem vás. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Keď budete pociťovať váhu kríža , volajte na Ježiša. V Ňom nájdete skutočné oslobodenie a spásu. Odvahu! Budem sa za vás modliť ku svojmu Ježišovi. Nebojte sa! Cirkev Môjho Ježiša bude víťazná. Na falošnú cirkev príde porážka. Ničitelia viery budú porazení vernosťou tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Vpred po ceste, ktorú vám vyznačujem! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.  


Spread the love