Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31. mája 2005

Drahé deti, modlite sa. Ľudstvo nájde skutočný pokoj iba skrze úprimnú a dokonalú modlitbu. Slzy nariekania budú padať na zem pred tým, než začne požiar. Ľudstvo prejde veľkým utrpením, kedy sa zem zatrasie zemetrasením, ktoré vtiahne mnohé oblasti, teraz obývané, do mora. Palác (Vatikán) bude prekvapený zúrivou inváziou mužov s dlhými bradami (Rusi, alebo moslimovia). Zostaňte pevne na ceste, ktorú vám ukazujem.

Vedzte, že v prírode príde k veľkej zmene. V mnohých chudobných regiónoch Brazílie zjaví Pán bohatstvo. Chudobní budú žiť dobre. Pyšní boháči budú žiť z milosti chudobných. Neotáčajte sa. Ja som vaša Mama a som s vami.  Vpred!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love