Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 29. januára 2023

Drahé deti, žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň vašej viery. Vždy pamätajte, že žiadna ľudská sila nezničí Božie plány. Kto je s Pánom, nikdy nebude porazený. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Odvahu! Keď budete v pokušení, volajte Ježiša a On vám dá silu. Môj Pán vás potrebuje. Neustupujte. Ľudstvo kráča k veľkej duchovnej priepasti. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem po bezpečnej ceste.

Trpím za to, čo prichádza pre veriacich mužov a ženy. Tých, ktorí si ma ctia, zasiahne veľké prenasledovanie, ale ja neopustím svoje deti. Buďte tichí a pokorní srdcom, pretože len tak môžete pochopiť Pánove plány pre svoje životy. V tejto chvíli nechávam na vás padať mimoriadny dážď milostí. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

31.1. 2023

Drahé deti, smerujete k bolestnej budúcnosti. S tými, ktorí milujú a bránia pravdu, sa bude zaobchádzať ako s nepriateľmi. Neustupujte. Kto je s Pánom, nikdy nebude porazený. Naberte odvahu a vydávajte svedectvo o mojich výzvach. Povedzte všetkým, že toto je vhodný čas na veľký návrat k Pánovi. Neprekrížte ruky. Dajte zo seba to najlepšie a budete štedro odmenení.

Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vašou cestou, pravdou a životom. Keď sa všetko bude zdať stratené, pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

Zjavne Súvisiace:

Škandál v USA: FBI sleduje katolíckych tradicionalistov. Biskup Strickland protestuje


Spread the love