Spread the love

 

Na našom portály christianitas.sk vyšiel zaujímavý preklad článku autora Pawła Chmielewskeho s veľavravným názvom „Čakanie na nového Konštantína“

Hoci je článok písaný miernejším jazykom než akým by som ho sformuloval napríklad ja, predsa obsahuje onu základnú myšlienku – že katolícki kresťania už nemôžu vnímať sekulárnu republiku ako nejaký „svoj“ politický systém. Ide o zjavne protikatolícky a protikresťanský režim, ktorý rôznymi otvorenými i skrytými spôsobmi podkopáva katolícku Cirkev i katolícke učenia.
 
Ak má pravá viera prežiť, bude musieť prísť nový Konštantín Veľký poslaný samotným Bohom a založiť nový druh politického systému – ktorý bude rešpektovať a ctiť si Božie zákony, ktorý bude privádzať ľudí k Bohu a nie do pekla. To je to, za čo by sme sa mali zasadzovať, a nie upínať svoje nekonečné nádeje do sprofanovaných „kresťanských kandidátov“.  
 
M.
 
Celý článok „Čakanie na nového Konštantína“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk

Spread the love