Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. júla 2022

Drahé deti, ľudstvo kráča v duchovnej temnote, pretože ľudia odmietli Pánovo svetlo. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery. Nedovoľte ničomu, aby vás odlúčilo od môjho Ježiša. Utečte pred hriechom a verne slúžte Pánovi. Kráčate v ústrety bolestnej budúcnosti. Prídu dni, keď budete hľadať vzácny pokrm a nenájdete ho. Cirkev môjho Ježiša sa vráti do stavu, v akom ju Ježiš zveril Petrovi. Nenechajte sa odradiť. Môj Ježiš vás nikdy neopustí.

Keď sa všetko bude zdať stratené, príde k vám Božie víťazstvo. Odvahu! V rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci lásku k pravde. Keď sa cítite slabí, hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Milujem vás a budem prosiť môjho Ježiša za vás. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love