Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 10. marca 2021

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, Ja, tvoja Matka, ťa žiadam, aby si sa modlil za hriešny svet, za spásu duší a za mier. Tam, kde sú duše, ktoré prosia a činia odčinenia za hriechy sveta, tam je stále nádej a spása mnohých iných, ktorí žijú v temnote hriechu (a) ďaleko od Boha.

Obetujte sa čím ďalej tým viac za obrátenie hriešnikov, dávajúc svoju ľudskú vôľu Bohu, aby tak Pán uskutočnil Jeho Božskú Vôľu skrze vás, čím dáte milosti mnohým dušiam, ktoré Mu budú poskytnuté skrze vaše modlitby. Proste za spásu duší a potešíte (tak) Srdce Môjho Ježiša.

Žehnám vás!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love