Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. decembra 2000

Drahé deti, obráťte sa (ešte) pred príchodom Veľkého dňa Pána. Vedzte, že každému z vás sa dostane podľa toho, čo robil vo svojom živote. Pripravte sa, pretože jedného dňa budete stáť pred Najvyšším Sudcom! Čo bude s ľuďmi, ktorí boli ďaleko od Pána? Nezabúdajte na slová Môjho Ježiša: „Syn človeka sa vráti, keď to budete najmenej očakávať“. Žiadam vás, drahé deti, aby ste boli pripravené. Nežite v smrteľnom hriechu. Vráťte sa k Tomu, ktorý je vaším jediným Spasiteľom. Teraz je (ešte) čas Milosti. Nestojte len tak so založenými rukami! Smerujte k modlitbe, Eucharistii a k svätému Slovu Božiemu. Žijete v časoch veľkého boja. Kto je však s Pánom, ten zvíťazí. Odvahu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love