Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. júla 2021

Drahé deti, pevne verte v Moc Božiu. Nič nie je stratené. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Nežite vzdialení od Pravdy. Môj Syn Ježiš je Otcova Absolútna Pravda. Počúvajte Ho. Prijmite Jeho Evanjelium a všade neste svedectvo svojej viery. Odvráťte sa od sveta a žite pre Raj, pre ktorý ste boli zvlášť stvorení. Na kolenách sa modlievajte. Stále budete mať (pred sebou) dlhé roky ťažkých skúšok.

Muži teroru budú konať. Hrôzy budete vidieť všade. Volajte na Ježiša. Dôverujte v Neho a budete víťazní. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a verní zostávajte pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love