Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 6. marca 2021

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja vaša Matka, Kráľovná ruženca a mieru, vás pozývam k úprimnému obráteniu sa a modlitbe. Vráťte sa k Bohu! Vráťte sa k Bohu! Vráťte sa k Bohu! Čiňte pokánie za svoje hriechy a zmeňte svoje životy. Ak nebude počúvate Moje napomínania a nebudete brať vážne prístup ku konverzii vo vašich životoch, veľké katastrofy budú postihovať svet čím ďalej tým viac. Nezahrávajte sa so svojou spásou, je cenná a dôležitá pre Boha a pre Mňa. Milujem vás a dúfam vo vaše úprimné obrátenie, že vaša spása vzklíči z neho. Modlite sa ruženec, aby ste sa naučili konať Božiu Vôľu každý deň, aby ste mali silu povedať NIE diablovi, ale ÁNO Bohu a Jeho kráľovstvu lásky.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021

 


Spread the love