Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 20. septembra 1880

Pán dá varovanie skrze prírodu a to na začiatku každého roka.

Dva dni mimo Troch dní temnoty. Iba požehnané voskové sviečky budú horieť. Plameň (Ducha Svätého) hovorí, že podľa ustanovení Pána, budú dva dni strašnej temnoty, oddelené od Troch dní, ktoré (už) boli ohlásené mnohým dušiam. Obloha bude purpurová a červená; bude tak nízko, že vrcholky vysokých stromov v nej budú ukryté a to až do štvrtiny najvyšších stromov. Tieto Dva dni budú predpoveďou (varovaním) a budú ako vzácnou pečaťou Dobra, avšak rovnako tak budú zoslané na Zem Bohom v Jeho hneve…

Počas týchto Dvoch dní budú stromy horieť a za celý nasledujúci rok nevyprodukujú žiadne ovocie, pretože miazga bude vyhorená a mŕtva. Dážď, ktorý bude padať z oblohy, bude mať odporný zápach a kamkoľvek dopadne , bude ako veľký ohnivý ľadovec, ktorý rozdrobí, čo nie je pevné a všade zanechá viditeľný vypálený znak. Vaše domy (však) budú ochránené. Len to, čo je jemne pokryté, bude trpieť.

Voda, čo bude tiecť po zemi, bude čierna, desivo čierna a vo väčšine krajiny taká bude, ale neublíži tomu, čo kresťanom slúži ako potrava. Plameň (Ducha Svätého) povedal, že v Bretónsku, počas týchto Dvoch dní temnoty, keď bude obloha znížená, bude sa zdať, že svieti svetlo; ale nikto ho nebude môcť vidieť, pretože nebudú môcť vystrčiť cez deň tváre von, keď otvoria dvere; bude tam Boží predvoj vo forme horúceho záblesku, ktorý zahalí ľudské oko.

Pán na mňa nalieha, aby som posielala (ďalej) Jeho Slová a Jeho Priania. Deň temnoty bude znesiteľný, napriek temnote (samotnej)… Ale ak bude deň pokojný, noc bude rozbúrená a počas tých dvoch nocí… nebudú (ľudia) nič počuť, nebudú (môcť) kráčať po zemi pokrytej Spravodlivosťou. V noci (treba mať) požehnané sviece; sviece nesmú byť odložené nabok. Počas dňa budú schopní fungovať bez nich, čo bude milosť prichádzajúca zo Srdca Božieho.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love