Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 28. júna 2020

Pokoj, moje milované deti, pokoj!

Drahé deti, ja, vaša matka,  som prišla z Neba, aby som vám potvrdila svoju lásku a svoje materinské požehnanie, aby ste mali hlboký pokoj a boli Božími (deťmi) žijúcimi v tomto svete podľa Jeho Nebeskej Vôle.

Modlite sa, modlite sa, aby ste lepšie porozumeli mojej prítomnosti medzi vami. Boh vás miluje a ja vás milujem, moje deti, preto som vás prišla utešiť a povzbudiť vás na vašej duchovnej ceste. Odvahu, vieru a lásku. S ružencom vo vašich rukách prekonáte tie najťažšie skúšky a búrky, ktoré vás chcú zlomiť a vzdialiť od Boha. Svojím plášťom vás ochránim; pod ním budete bezpečne kráčať smerom k Najsvätejšiemu Srdcu môjho syna Ježiša.

Dnes vám dávam zvláštne požehnanie, rovnako tak aj chorým vo vašich rodinách. Majte vieru, majte vieru, majte vieru.

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

Dnes sa mi zjavil sv. Jozef s Ježiškom na rukách sprevádzaný sv. Jánom Krstiteľom a sv. archanjelom Gabrielom:

Sv. Jozef Edsonovi Glauberovi, 24. júna 2020

Pokoj do srdca, milovaný syn!

Môj synu, dnes som prišiel z Neba aby som tebe a celému svetu udelil lásku môjho panenského Srdca, ktoré v tomto svete tak milovalo Ježiša a jeho Nepoškvrnenú matku. Moje srdce vás miluje všetkých a chce spásu vašich rodín. Teraz je čas, kedy sa proti svätým sviatostiam bojuje a mnohými sú znesväcované, kvôli chybám, hriešnym skutkom a nedostatku viery.  Posledné roky sa dejú bezočivosti voči všetkým siedmim sviatostiam, ktoré spôsobujú veľký žiaľ a bolesť môjmu Srdcu aj  môjmu synovi Ježišovi.

Mnohí už neveria v svätý krst, ale hovoria, že všetky náboženstvá vedú k Bohu a potešujú Ho. Tí, ktorí žijú v druhotných zväzkoch (rozvedení a znovu zosobášení), sú prijímaní v Cirkvi a mnohým z nich je dovolené požívať najposvätnejšie Sväté Telo  a Krv môjho Nebeského syna. Nikdy pred tým nebolo kňazstvo tak pošliapané  a nebolo ním tak pohŕdané, kvôli  nedostatku viery a chladu mnohých Božích služobníkov, ktorí kvôli svojim pozemským vášňam, (kvôli) moci a peniazom, hlboko upadli do jarma hriechu. Stali sa nevernými svojmu povolaniu a božskej misii.

Môj syn Ježiš v Eucharistii je (však) odopieraný tým, ktorí ho chcú požívať s dôstojnosťou a svätosťou v správnom postoji (tzn. na jazyk a po kľačiačky – pozn. prekl.). Mnohým je odopretá milosť získať sviatosť birmovania, (či) spovede a mnohé z mojich detí umierajú bez posledného pomazania.

Kruté časy, syn môj: časy, kedy chce Satan dominovať svetu s temnotou, smrťou a bezmocou. Mnohí zakolísali vo svojej viere pretože sa nemodlili tak, ako ich o to žiadalo Nebo, ani sa nezasväcovali našim Najsvätejším srdciam, pretože už viac nedôverujú v Božie zásahy.

Povedz svojim bratom a sestrám aby prišli do môjho Najsvätejšieho srdca ktoré veľmi miluje Boha aj vás a oni všetci budú mať úžitok z mojich veľkých požehnaní a milostí, ktoré si môj syn Ježiš praje udeliť všetkým tým, ktorí ma ctia a volajú o moju pomoc s dôverou a vierou.

Denne sa zasväcujte môjmu Srdcu a ja prídem z Neba aby som vás s veľkou láskou a zobral vás bližšie k Nemu, udeliac vám silu, odvahu a svetlo zvíťaziť v tých hrozných bojoch, ktorým budete musieť čeliť a (ktoré budete musieť) vydržať pre lásku môjho syna Ježiša.

Nebojte sa ničoho! Svedčte o všetkých slovách večného života môjho Božieho syna a vaše životy sa zmenia  Jeho svetlom a veľkou láskou – ktorá hľadá stratenú ovcu, ktorá zablúdila a opustila cestu Pravdy. Vždy som na vašej strane, na strane všetkých oddaných veriacich, ktorí sa ukryli pod plášť mojej otcovskej ochrany.

Žehnám vás, ako aj celú Svätú Cirkev a celé ľudstvo: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love