Spread the love

 

Preč od zlého a vždy v dobrém musíš stáť do konce,

jestli duša tvá nebeskú korunu dostať chce.

 

Krátky život je na zemi, v nebi radosť večná,

dobre bojovať vo svete jest vec užitečná.

 

Smrť jest konec bojování, zvítezství odplata,

tá dáva dobrým vojákúm nebe místo zlata.

 

Když umírá spravedlivý vtedy začína byť živý.

 

Jak te vec zapovedzená poteší namále,

ale ti jistý zármutek prinese nadále.   

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3 

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán. 


Spread the love