Spread the love

 

Čím kdo v duchu pobožnejší, tým je svetu ošklivejší.

 

Tu si ješte?

 

Hrích ti nedá zlata, smrť jeho odplata.

 

Vždycky z hríchu smrť pochádza, jináč temu neni,

neslúž hríchu, jak tvú dušu chceš privést ke spasení.

 

Podstúpil on smrť ohavnú jeden raz za tebe,

oslobodil ťa od hríchu, vyjednal ti nebe.

Jak zas duše tvá do hríchu i do pekla vstúpí,

juž ju víc od zatracení Kristus nevykúpí.

 

Prichádza mi do pamäti krátky život lidský,

který nestojí v stálosti, ale beží vždycky.

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3 

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán. 


Spread the love