Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. septembra 2021

Drahé deti, kráčate k budúcnosti veľkého prenasledovania. Ľudstvo bude zotročené a muži a ženy viery budú opovrhovaní. Kráčate smerom k budúcnosti, v ktorej vám bude vzatá pokladnica slobody. Zohnite vaše kolená v modlitbe. Trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Ja budem s vami. Nebojte sa. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Nevzďaľujte sa od Neho. Keď sa všetko bude zdať byť stratené, mocná Božia ruka bude konať v prospech spravodlivých. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love