Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 2. októbra 1903

Pán Ježiš:

„Ó, Moje nevesty, Môj kríž je každý piatok enormne ťažký: (veď) strácam ctiteľov a uctievačov; majú čas slúžiť svetu, no meditovať si čas nenájdu. Čím viac ich trestám, tým väčšmi sa odo Mňa vzďaľujú. Och, aký som len opustený! Moje drahé nevesty, vidím množstvo duší, ktoré sú stratené, zvlášť detských, aj tých, čo nemajú vek rozumu. Tí, ktorí sú zodpovední, keby len vedeli aký hrozný súd ich očakáva!

Deti sú teraz vzdelávané ako dospelí. Aké hanebné slová zvonia v ich ušiach a oni ich opakujú svojimi ústami! Je to hrozné a strašné. Jedného musí triasť vidieť mladých vracať sa do tohto bodu a oni (rodičia) nie sú bdelí, nestarajú sa, nezaujímajú sa o to, čo (ich deti) robia, s kým sa rozprávajú. Oni (rodičia) sa smejú a nechávajú ich úplne v slobode ich činov.“

 

+ + +

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love