Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 10. Mája 2005

Drahé deti, Boh vás očakáva s nesmiernou láskou Otca. Navráťte sa k Nemu, pretože On ja vaším Absolútnym Dobrom a vie čo potrebujete. Osloboďte sa od hriechu a objímte milosť Pánovu. Nenechajte sa nakaziť diablovým jedom. Ľudstvo bude čeliť ťažkým chvíľam. Modlite sa. Rusko urobí dohodu a z tej dohody povstane niečo bolestivého pre mužov a ženy. Mor, ktorý príde bude taký, že nakazení nespoznajú samých seba! Ktokoľvek sa nakazí, nebude už schopný ani uvažovať. Na kolenách sa modlite! Ja som vaša Matka a trpím kvôli tomu, čo na vás čaká. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Proroctvo vyrieknuté Pannou Máriou v Garabandale, v Španielsku; tento citát bol uvedený v knihe „The Finger of God“ od Dr. Webera:

„Pápež pôjde do Ruska, do Moskvy. Krátko potom, čo sa navráti späť do Vatikánu, nepokoje vypuknú v rôznych častiach Európy.“

Súvisiace: Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love