Spread the love

„Vezmite svoj kríž a nasledujte Ma.“

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, marec 1878

Nikto nevstúpi do Kráľovstva nebeského bez toho, že by neniesol svoj kríž. Na to treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom. Je to nevyhnutné… Pozemské utrpenia sú prvotným potešením duše; potom, čo duša prejde týmto „potešením skrze utrpenie“, Boh jej otvorí iné Nebo, kde Ho už duša uvidí a bude Ho milovať a ctiť.  (Najprv ale) Bude treba, aby bola duša úplne očistená a aj duch musí prestať uvažovať ľudským spôsobom; musí sa vzdať všetkej svojej lásky k pozemským veciam.   Pre vstup na veľkú dokonalú cestu je absolútne nevyhnutné byť verný, v skúškach osvedčený, pokorný (už) na zemi. To je najjasnejší dôkaz, ktorý Boh dáva Svojim skutočným priateľom, aby ich odlíšil a aby sa stali Jeho skutočnými adoptovanými deťmi.

Najlepším znakom pravovernosti je pokoj duše… Keď zažívame na Zemi také skúšky, aké zažívali sv. Pavol a iní svätí, ktorí boli vyzdvihnutí na vysoký stupeň dokonalosti, žiadne skúšky, žiadne útoky nepriateľov nedokážu vziať pokoj duše. Keby nám dal Boh celý život bez pokušení a bez skúšok, nemal by žiadnu váhu, nemohli by sme sa nazývať deťmi Božími. Boh dovoľuje dočasné skúšky, bolesť na bolesť; práve vtedy sa naša duša zdokonaľuje smerom k nebeskej dokonalosti. Skúška je záštitou a svetlom a tiež obranou pre dušu…

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love