Spread the love

Ľudovít XVI. a jeho manželka Mária Antoinetta (inak dcéra našej Márie Terézie); obaja popravení Robespierreovými krvilačnými vlkmi.

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 28. máj 1877

Odkedy bol (kráľ) Ľudovít XVI. popravený (počas Veľkej francúzskej revolúcie), Francúzsko ohrozujú len samé nebezpečenstvá a nešťastia.

+++

To isté môžeme povedať aj my na Slovensku. 14. novembra 1918 československý parlament oficiálne vyhlásil koniec Habsburskej monarchie a zosadenie posledného cisára, blahoslaveného Karola I. Habsburského.

Od tej doby nám tu vládli už len slobodomurári (Masaryk a Beneš), komunisti, fašisti a dnes sa  striedajú liberáli s nacionalistami.

Zo zbožného národa sa stal národ, kde len horko-ťažko nájsť čistú dušu. Väčšina mladých žije dlhodobo v stave smrteľného hriechu („načo papier“) a vôbec sa nezdá, že by ich to nejako trápilo. Starí im to nielenže tolerujú, ale neraz ich v tom podporujú.

Možno pomaly ale isto prichádza čas na návrat kráľa a to nielen v úbohom Francúzsku…


Spread the love