Spread the love

Cardinal Reinhard Marx of Germany. To jeho meno mu teda vskutku pristane. Pekná náhoda… či ani nie… ?

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. mája 2021

Drahé deti, neodmietajte požehnávania, ktoré vám Pán zosiela Mojím prostredníctvom. Nedovoľte diablovi, aby vás odvrátil  od cesty, ktorú vám vyznačujem. Zostaňte na Mojej strane; bojujte so Mnou proti nepriateľovi. Žijete v časoch veľkého duchovného boja. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach, láska k Pravde. Dajte Mi svoje ruky a ja vás povediem po ceste dobra a svätosti.

Na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Nepriatelia Boha budú zasievať zmätok medzi Božími predstavenými (duchovenstvom) a veľká bude bolesť pre Moje úbohé deti! Neodvracajte sa od Pravdy. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love