Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 10. júla 1879

 

Pán Ježiš

Náboženstvo sa bude každým dňom oslabovať. Zanedlho bude zanechané celou zemou, ale v niektorých odlúčených dušiach bude prevládať; (tie však budú) prenasledované, kruto udierané a (to) bez milosti. Čoskoro na mnohých miestach v tejto krajine mŕtvych (Francúzsku) nebude viac posvätných miest! Apoštoli budú utekať. Duše svätcov budú nariekať nad zruinovaním (viery) a opustenosťou … Viďte, ako Ma urážajú, ako na Mňa útočia!

Och! Zanedlho, krajina, ktorú som stvoril, och! Zanedlho koľko obetí bez života! Krv apoštolov a kresťanov zotrvávajúcich vo viere!

Čakal som, pozýval som, úpenlivo som prosil. Nevďační sú ich triumfom; je čas, kedy spravodliví vstúpia do radosti. Zostáva mi už len jedno slovo, aby som ti povedal, aby si nebola prekvapená; deň, ktorý som vám ohlasoval vopred: vstúpte teraz do pokoja so zemou, ktorá prichádza pre vás z Nebies. Tu nečakajte od človeka nič – dobre vám hovorím, nič nečakajte! – ale očakávajte iba zlé. Oni nie sú ako táto moc. Pozemskí hriešnici túžia len po jednom: živiť sa zlom, živiť sa všetkými svätokrádežami. Zápachom ich je špinavý dych.

Marie Julie

Vidím zdvihnutú ruku Nášho Pána a
obklopen
ú veľkým bleskom…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love