Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. októbra 2019

Drahé deti, v zhone bráňte Ježiša. Pravda je veľkou zbraňou vašej obrany. Nepriatelia sa ponáhľajú k duchovnej demolácii Cirkvi, ale vy ich môžete poraziť so svetlom Pravdy. Ohlasujte Ježiša a Jeho Evanjelium. Nezabúdajte (na) veľké lekcie minulosti. Božia Pravda bude večná. Vy patríte Pánovi a On od vás očakáva veľa. Nebojte sa.

Keď sa cítite opustenými pre obranu Pravdy, vedzte, že toto je tá chvíľa kedy je Môj Syn Ježiš veľmi blízko vás. Slávy tohto sveta pominú, ale divy, ktoré Pán pripravil pre vás, budú večné! Odvahu. Neustupujte. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Vo viere stojte pevne. Nie ste sami. Ja som vaša Matka a Ja som s vami. Každého jedného z vás poznám po mene a budem Svojho Ježiša úpenlivo prosiť za vás.

Nechajte sa viesť mocnou rukou Božou. Veľa sa modlievajte pod krížom a všade svedčite, že ste vo svete, no nie ste zo sveta. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a vo viere budete veľkými. Choďte vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love