Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. decembra 1876

Pán Ježiš:

„Nikdy, úbohé Francúzsko, ti nebude vládnuť iný Kráľ, než ten, ktorého Ja vyberiem. Prídem vo chvíli, kedy ma budú očakávať najmenej. Postavím sa doprostred Francúzska; volám vás, deti Moje, neustále do Môjho Najsvätejšieho Srdca. Víťazstvo dám (tej) zástave Francúzska, na ktorej bude vyobrazené Moje Najsvätejšie Srdce.

Po tej strašnej skúške skrátim čas hnevu kvôli obetiam za Mňa, za Moje Nepoškvrnené Srdce a nakoniec, aby vám bol rýchlejšie daný Kráľ vybraný a zvolený Mojím Božským srdcom.

Rozmnožím v krajine francúzskej kvetiny – to znamená srdcia čisté, štedré, kajúce, ktoré budú milovať Svätú Cirkev, Svätého otca a Kráľa. Požehnám túto krajinu a Môj ľud bude slobodný. Dám Francúzsku novú generáciu. Mojou milosťou ona vzrastie. Žiť bude pod vládou Kráľa nesmierne bohabojného, ktorý svojou ctihodnosťou urobí z Francúzska prenádherný ornament.

Želám si, aby – ak si máš zapamätať aspoň jednu Moju správu –aby ňou bola táto: Môj ľud by nemal byť prekvapený, keď nadídu sľúbené tresty.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love