Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. marca 2021

Drahé deti, Ja som Matka Ježiša a (tiež) vaša Matka. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu. Môj Ježiš očakáva vaše „Áno.“ Buďte poslušní Jeho volaniam. To, čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Buďte Pánovi – to je Moja túžba; vyhľadávajte Nebo – to je váš cieľ. Otvorte svoje srdcia a žite obrátení k Raju. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Žiadam vás, aby ste žili Evanjelium Môjho Ježiša.

Cesta svätosti je plná prekážok, ale ak sa otvoríte učeniam Môjho Ježiša, budete víťazní. Smerujete do budúcnosti veľkej rebélie voči  Bohu a len nemnohí zostanú pevní vo viere. Starajte sa o svoj duchovný život. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Buďte pozorní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love