Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. júna 2021

Drahé deti, trpím pre to, čo k vám prichádza. Kráčate v ústrety budúcnosti mnohých Judášov a (len) niekoľkých s odvahou Jána Krstiteľa. Na kolenách sa modlievajte. Žiadam vás, aby ste zachovávali horieť plameň svojej viery. Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás skazili. Patríte Pánovi a Jeho jediného musíte nasledovať a slúžiť Mu. Odvahu! Nezabúdajte na lekcie z minulosti.

Pravda Môjho Ježiša je vašou najsilnejšou zbraňou obrany. Buďte verní učeniam pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Milujem vás a budem s vami. Vpred bezo strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Zajtra – t.j. utorok 29. – je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Nezabudnite ísť do kostola. M.

 

 

 


Spread the love