Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 18. marca 2023

Drahé deti, napodobňujte Jozefa. Mladý muž veľkého srdca a hlbokej duchovnosti; Jozef žil aby slúžil a jeho činy boli veľkými v Očiach Božích. Pán si ho ho vybral a zjednotil nás v duševnej láske, čím nás pripravil na vznešenú úlohu, ktorá nám bola daná. Spravodlivý muž, ktorý si v srdci uchovával Božie poklady a rozširoval ich po malých kúsočkoch v prospech chudobných.

Muž ticha a modlitby. S veľkou vierou splnil svoju úlohu a príklad jeho života prilákal mužov a ženy, ktorí boli ďaleko od Božej spásy a pokoja. Ježiš si ho ctil a Jozef Ho miloval nadpozemskou láskou. Žiadam vás počúvať Ježišov hlas.

Uchovávajte Boží poklad vo svojich srdciach, tak ako Jozef. Buďte pokornými vo svojich srdciach, lebo len tak môžete dosiahnuť Neba Ja som vaša Matka a milujem vás. Chcem vás vidieť šťastnými už tu na Zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Vpred! Svoje srdcia naplňte Pánovou láskou a v Jeho blízkosti budete bohatými. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love