Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. marca 2022

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Nežite ďaleko od Jeho milosti. Rýchlo príďte, čiňte pokánia, obdržte milosť Môjho Syna Ježiša skrze milosť zmierenia. Nepriatelia budú konať aby vás odvrátili od pravdy a budú pošliapávať sviatosti. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte v učeniach pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Odvráťte sa od novôt a nezabúdajte na veľké lekcie minulosti. V Bohu niet polopravdy.

Žiadam vás zostať pevne na modlitbách a počúvať Slovo Božie. Keď sa všetko bude zdať byť stratené, Víťazstvo Božie príde pre spravodlivých. Buďte pokorného srdca, pretože to je jediný spôsob ako prispieť ku konečnému víťazstvu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Ja som vaša Sedembolestná matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Vpred v Obrane pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

P.S.: Modlite sa a čiňte pokánie za správne zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love