Spread the love

 

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. júla 2022

Drahé deti, vy ste dôležité pre uskutočnenie mojich plánov. Buďte k môjmu volaniu poslušní. Vaša duša je vzácna pre Pána. Starajte sa o svoj duchovný život, lebo len tak budete veľkí v Božích očiach. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože stvorenie je viac cenené ako Stvoriteľ. Som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. V modlitbe pokrčte kolená. Sila modlitby vás povedie k môjmu Synovi Ježišovi. Kráčate k budúcnosti veľkých súžení. 

Nedostatok lásky k pravde spôsobí u mnohých zasvätených osôb veľkú duchovnú slepotu. Temnota falošnej náuky sa rozšíri všade a bolesť bude veľká pre spravodlivých. Čiňte pokánie a vráťte sa k Tomu, ktorý je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Majte odvahu, vieru a nádej. Zajtrajšok bude lepší pre mužov a ženy viery. Neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. júla 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo pre vás prichádza. Ešte uvidíte hrôzy kvôli zlým pastierom, ale neustupujte. Nevzďaľujte sa od môjho Ježiša a od učenia jeho Cirkvi. Ako som už povedala v minulosti, pravda je zachovaná celá iba v katolíckej Cirkvi. Nedovoľte, aby vás blato falošných náuk stiahlo do priepasti hriechu. Ste Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a jedine Jemu slúžiť.

Čiňte pokánie a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Prídu ťažké časy. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Dávajte si pozor: v Bohu nie je žiadna polovičná pravda. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love