Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. októbra 2021

Drahé deti, otvorte svoje srdcia láske môjho Syna Ježiša. Z lásky k vám bol môj Ježiš ponížený a opovrhovaný, ale neustúpil. Dajte to najlepšie Tomu, ktorý vás čaká s otvorenou náručou. Ľudstvo sa stalo duchovne slepým, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Robte pokánie a vráťte sa k Tomu, ktorý je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Žijete v horšej dobe, ako bola doba potopy a nastal čas vášho návratu. Neskladajte ruky. Boh sa ponáhľa. Verte v evanjelium môjho Ježiša a prijímajte učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Dym diabla spôsobí veľkú duchovnú slepotu a bude prijaté to, čo je falošné. Zohnite kolená v modlitbe. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Vpred, bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love