Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. júna 2021

Drahé deti, Eucharistia je Slnko, ktoré osvetľuje Cirkev. Verte tomu! Môj Ježiš je prítomný v Eucharistii v Tele, Krvi, Duši a Božstvu. Nepriatelia konajú, aby zahasili žiaru Eucharistie v životoch Mojich úbohých detí, ale víťazstvo príde pre tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Keď sa cítite slabí, vyhľadávajte silu v modlitbe, v Evanjeliu a v Eucharistii. Prijímajte a neste svedectvo učení pravého Magistéria Cirkvi Môjho Ježiša.

Smerujete do budúcnosti, kedy budú mnohí prenasledovaní a umučení pre obranu Pravdy o Eucharistii. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte v Pravde. Vaším cieľom musí byť Nebo. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love