Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 1. Februára 2021

Pokoj, Moje milované deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, vám hovorím: buďte (z) Môjho Syna! On je Večný život. Spojení s Mojim Synom budete mať život, a smrť a smútok vás nikdy nepremôžu. Bez Môjho Syna vo vašich životoch vás diabolské zlá premôžu a porazia! Nebuďte zo sveta, buďte (z) Môjho Pána a On bude vaším Kráľom, vaším Pokojom a vaším Víťazstvom nad všetkým zlým.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love